• બેનર

કંપનીનું માળખું

અમુક કરતાં વધુ લોકોને રોજગારી આપતી કોઈપણ સંસ્થાના સંચાલન માટેનું એક સૌથી મહત્ત્વનું કાર્ય એ તેનું સંગઠનાત્મક માળખું નક્કી કરવાનું છે અને જ્યારે અને જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં તેને બદલવાનું છે.

વિશે

અમુક કરતાં વધુ લોકોને રોજગારી આપતી કોઈપણ સંસ્થાના સંચાલન માટેનું એક સૌથી મહત્ત્વનું કાર્ય એ તેનું સંગઠનાત્મક માળખું નક્કી કરવાનું છે અને જ્યારે અને જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં તેને બદલવાનું છે.
મોટાભાગની સંસ્થાઓ વંશવેલો અથવા પિરામિડ માળખું ધરાવે છે, જેમાં ટોચ પર એક વ્યક્તિ અથવા લોકોનું જૂથ હોય છે.પિરામિડની નીચે એક સ્પષ્ટ રેખા અથવા આદેશની સાંકળ ચાલી રહી છે.સંસ્થાના તમામ લોકો જાણે છે કે તેઓ કયા નિર્ણયો લેવા સક્ષમ છે, તેમના ઉપરી અથવા બોસ કોણ છે તેઓ કોને જાણ કરે છે અને તેમના તાત્કાલિક ગૌણ કોને તેઓ સૂચનાઓ આપી શકે છે.
Guangdong Pengwei Fine Chemical Co., Ltd માં વ્યાવસાયિક પ્રતિભા ધરાવતા ઘણા વિભાગોનો સમાવેશ થાય છે જેમ કે R&D ટીમ, સેલ્સ ટીમ, ગુણવત્તા નિયંત્રણ ટીમ વગેરે.વિવિધ વિભાગોના સંકલન દ્વારા, અમારા તમામ ઉત્પાદનોને ચોક્કસ રીતે માપવામાં આવશે અને ગ્રાહકોની જરૂરિયાતોને અનુરૂપ હશે.અમારી સેલ્સ ટીમ 3 કલાકની અંદર પ્રતિસાદ આપશે, ઉત્પાદન ઝડપથી ગોઠવશે, ઝડપી ડિલિવરી આપશે.
વધુ શું છે, મજબૂત કંપની માળખા દ્વારા, અમે અમારા કાર્યમાં વધુ વિશિષ્ટ બનીશું અને અમારી સંભવિતતાને સાકાર કરવાની વધુ સારી સંભાવના ધરાવીશું.

એક સુંદર વેબસાઇટ બનાવવા માટે તમારે જે જોઈએ છે તે બધું