• બેનર

કંપની ઇતિહાસ

 • 2006 માં ગુઆંગઝુ પેંગવેઈ આર્ટસ એન્ડ ક્રાફ્ટ ફેક્ટરીની સ્થાપના
  2006 માં
  2006 માં ગુઆંગઝુ પેંગવેઈ આર્ટસ એન્ડ ક્રાફ્ટ ફેક્ટરીની સ્થાપના
 • 2007 માં ઉત્પાદન પ્રક્રિયા પર છે
  2007 માં
  2007 માં ઉત્પાદન પ્રક્રિયા પર છે
 • 2014 માં કેન્ટન ફેરમાં હાજરી આપી
  2014 માં
  2014 માં કેન્ટન ફેરમાં હાજરી આપી
 • 2017 માં ગુઆંગડોંગ પેંગવેઇ ફાઇન કેમિકલ કંપની લિમિટેડની સ્થાપના.
  2017 માં
  2017 માં ગુઆંગડોંગ પેંગવેઇ ફાઇન કેમિકલ કંપની લિમિટેડની સ્થાપના.
 • 2021 માં અમે માર્ગ પર છીએ
  2021 માં
  2021 માં અમે માર્ગ પર છીએ